İlinekten Nedir?

İlineksel olarak.

Örneğin bir doktor şarkı söyleyebilir, ama bunu doktorluğundan ötürü değil ilinekten yapmıştır.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu