Çelişik Birlik Nedir?Çelişiklerin birliği.

Örneğin her bağıntılı bilginin bir saltık bilgiyi içermesi, her tikel öznenin bir genel özneyi taşıması, zorunluluğun özgürlüğü kapsaması bir "çelişik birlik"tir. Doğasal ve toplumsal bütün varlıklar, kendi çelişkilerini de birlikte taşıdıklarından ve ancak böylelikle varolduklarından, birer "çelişik birlik"tirler. Örneğin yaşamak biraz ölmektir, öyleyse yaşam ölümü birlikte taşır ve canlı varlık ancak bu çelişik birlikle varolabilir.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu