Gelecek Nedir?

Geçmesi beklenen zaman.Aristoteles’in gelecek’i zorunlu olarak gelmesi gereken (örneğin gelecek yılın baharı) ve olanaklı olarak gelebilecek olan (örneğin hekimlik okuyan bir öğrencinin hekimliği) anlayışlarında ikiye ayrılır. Her nesne ve olayın bir geçmişi, bir şimdisi, bir de geleceği vardır. bu gerçek, evrensel devinimin sonucudur.. doğa, toplum ve bilinç; tek sözle evrendeki her şey devimseldir ve bundan ötürü de sürekli olarak geleceğe yöneliktir. Geçmiş ve şimdi iyice çözümlenip tanınırsa gelecek kolaylıkla tahmin edilebilir.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu