Tepkisel Davranış ve Edimsel Davranış

Skinner’e göre davranışlar iki türlüdür: Tepkisel ve edimsel davranışlar. “Tepkisel davranış”, belli bir uyarıcı tarafından ortaya çıkarılır. Tüm refleksler tepkisel davranıştır. Çünkü, belli uyarıcılar karşısında davranış oluşur. Uyarıcı olmadan davranış ortaya çıkmaz. Örneğin; ışık karşısında göz bebeklerinin küçülmesi (ışık yoksa göz bebeği küçülmez), üşüyen birinin titremesi (üşüme olmadan titreme olmaz), eline iğne batan birinin elini … Okumaya devam et Tepkisel Davranış ve Edimsel Davranış