Tanrı Varsa Kötülükler Neden Var? Doğal Kötülüklerin Açıklanması

Augustinus özellikle kötülük sorunuyla ilgilenmiştir.

Eğer Tanrı tamamen iyi ve çok güçlüyse o zaman dünyada neden kötülükler vardır?

Augustinus bu soruyu bir yönüyle kolayla cevaplandırmaktadır. Var olan her şeyin Tanrı tarafından yaratıldığına inanmakla beraber Augustinus, Tanrı’nın kötülüğü yarattığına inanmamaktadır. Çünkü kötülük bir ‘şey’ değil, bir ‘şey’in eksikliği veya noksanlığıdır. Peki Tanrı, dünyayı neden içinde doğal kötülüklerin var olabileceği biçimiyle yaratmıştır?

İnsanlar akılcı ve akıllı varlıklardır ve Tanrı’nın akıllı varlıklar yaratabilmesi için onlara özgür irade vermesi gerekir. Özgür iradeye sahip olmak da seçim yapma gücüne sahip olmak demektir ve bu seçimin içinde iyi ve kötü arasında bir seçim yapmak da vardır. Bu nedenle Tanrı ilk insan olan Adem’in kötüyü iyiye tercih edebileceği olasılığını da açıkta bırakmak durumundadır. İşte inanışa göre, Adem, Tanrı’nın emirlerine uymamayı seçmiş ve yasak meyveyi yemeyi tercih etmiştir.

Akılcılık, seçenekleri akıl süzgecinden geçirerek değerlendirebilme ve buna göre karar verebilme kabiliyetidir. Bu da herhangi bir seçme durumunda ortaya çıkacaktır ve bu seçimlerin arasında, kötü de yer alacaktır.

Hristiyan filozoflardan birçoğu kötülük sorununu bu saydığımız tezler üzerinden ele almışlardır. Bütün bu tezler, tanrıya inananlar için geçerlidir. Kötülüğün olmadığı bir dünya, insanların da olmayacağı bir dünyadır. Çünkü akılcı varlıklar eylemlerini seçerler ve bu seçimlerin arasında kötülük de vardır. Adem ile Havva’da olduğu gibi, ahlaki seçimlerimiz, kötüyü de barındırır.

Hazırlayan: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Ömer YILDIRIM’ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf “Felsefeye Giriş” ve 2., 3., 4. Sınıf “Felsefe Tarihi” Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*