Teokrasi Nedir, Ne Demektir?

Teokrasi en genel şekilde din adamları sınıfı tarafından dinsel kurallarla yönetilen toplumların yönetim biçimi olarak tanımlanabilir. Teokratik yönetim biçimlerinde din/tanrı siyasal iktidarın tek meşru kaynağıdır.Teokratik yönetim için belirleyici kriter hukukun dine göre düzenlenmesi, iktidarı elinde tutan kişi ya da grupların din adamı veya din tarafından kutsanmış kişiler olması ve iktidarın meşruiyetinin tanrıya dayandırılmasıdır. İnsanlık tarihinde ilk toplumların çoğunun yönetim biçimi teokratiktir. Günümüzde ise teokratik yönetim biçimini temsil eden en iyi örnek Vatikan’dır.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve "Sosyolojiye Giriş" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Diğer Ders Notları (Ömer YILDIRIM), MEB Sosyoloji Ders Kitabı, Açıköğretim Ders Kitabı