Sosyal Adalet Nedir?

felsefe Nedir

Sosyal adalet, toplumun her üyesinin aynı temel haklara, korumaya, fırsata, yükümlülüklere ve sosyal olanaklara sahip olduğu ideal koşullara işaret eden bir adalet türüdür.

Sosyal adalet “toplum içinde yaşayan bütün fertlerin, insan olmak sıfatıyla sahip bulundukları her türlü sosyal, ekonomik, siyasi hak ve özgürlüklerin eşitliğini temin ve emniyetini sağlamaktır.” Kavram, sosyal sınıflar arasındaki ekonomik dengesizliklerin giderilmesi, ekonomik olarak zayıf durumda bulunan birey ve sınıfların, diğer sosyal birey ve sınıflara karşı korunması ya da pozitif ayrımcılık yapılması olarak da tanımlanabilir.

Sosyal adalet; insan haklarına saygı, yeterli yaşam standartları, insanca yaşama koşulları, istihdam olanakları, ekonomik güvence gibi unsurlardan oluşmaktadır. Anayasamızdaki Sosyal Devlet ilkesinin amacı “Sosyal Adaleti” sağlamaktır ve bu ilke doğrultusunda bütün bireyler eşittir ve toplum olarak üretilen değerlerden eşit pay almak hakkına sahiptir.

Toplumu oluşturan fertlerin ortak çalışması ile ortaya çıkarılan faydanın bölüşümü ile ilgili meseleler, her dönemde ve her toplumda büyük önem taşıyan meseleler olmuştur. Toplum hayatının sürekliliğinin ve huzurunun, yukarıdaki anlamıyla sosyal adaletin sağlanmasına bağlı olması, her dönemde meseleyi birinci plana çıkarmıştır. Bir toplumda sosyal adaletin olmaması toplumun dengesini bozar ve toplumu oluşturan sosyal sınıflar arasında mücadeleler ön plana çıkar ve bu sebeple de toplumun sahip olduğu istikrar ve süreklilik kesintiye uğramış olur.

Çağımızın özgürlükçü ve çoğulcu demokrasilerinde devletin temel görevlerinden biri de sosyal adaleti sağlamaktır. Sosyal adalet, sadece ekonomik olarak adaletin sağlanması anlamına gelmemektedir. Sosyal devlet anlayışına bağlı olarak insanın bedensel ve ruhsal gelişmesi, maddi refahı, yeteneklerini geliştirmesi ve sahip olduğu olanakları serbestçe kullanabilmesi sosyal adaletin gereği sayılmaktadır.

Kaynak: ATA-AÖF, EĞİTİM FELSEFESİ, Yrd. Doç. Dr. Tugay TUTKUN

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*