Psikolojik ve Toplumsal Değişkenlere Göre Kişilik Kategorileri

Günümüzde psikologlar da kişiliği ruhsal ve toplumsal değişkenlere göre farklı şekillerde kategorize etme eğilimindedir. Alman psikolog Spranger, kişiliği; teorik, estetik, ekonomik, sosyal, politik, dindar olmak üzere altı bölümde kategorize ederken Jung, temel iki kişilik treytine bağlı olarak sekizli bir sınıflamayı benimsemektedir. Buna göre: İçe dönük tipler: Nesnelerle ve insanlarla olumsuz ve çatışmalı ilişkiler kurar. Sosyal … Okumaya devam et Psikolojik ve Toplumsal Değişkenlere Göre Kişilik Kategorileri