Porphyrios (Porfiryus) Kimdir?

Porfiryus (M.S. 234-305). Yeni- Platoncu düşünür. Plotinos'un öğrencisi olan ve eserlerine yorumlar yazmış olan Porfiryus'un en önemli eseri, Aristo'nun Organon'una bir giriş olarak tasarlanmış ve içerisinde tümeller konusunu ele aldığı İsagoci'dir.Porfiryus, bu eserinde, beş tümel konusunu, cins, tür, ayrım(fasıl), türsel ayırım(hâssa) ve ilinek(araz) kavramlarını sistematik bir tarzda incelemiş ve bu yolla Orta Çağın ünlü tümeller kavgasına giden yolu açmıştır. Porfiryus, pratik ve dini öğelere, Plotinos'a kıyasla çok daha önem vermiş olan bir düşünürdür. Felsefenin nihai ve en yüksek gayesinin ruhun kurtuluşu olduğunu söyleyen filozofa göre, ruh, dikkatini aşağı olandan daha yüksek olana doğru çevirmek suretiyle arınmanın yollarını aramalıdır. Bu çerçeve içinde, arınmanın yolu, çilecilik ve Tanrı'ya ilişkin bilgidir.

Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM)< Filozoflar Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Porphyrios (Porfiryus) kimdir, Porphyrios (Porfiryus) felsefesi, Porphyrios (Porfiryus) düşüncesi, Porphyrios (Porfiryus) felsefesi nedir, Porphyrios (Porfiryus) düşüncesi nedir, Porphyrios (Porfiryus) eserleri nelerdir, Porphyrios (Porfiryus) ve felsefe, felsefede Porphyrios (Porfiryus), Porphyrios (Porfiryus) felsefesi