Önermeler Arası İlişkiler

Hatırlayacağınız gibi, tümel-tikel kavramları ve olumlu-olumsuz kavramları daha önce gördük. Hatırlamanıza yardımcı olmak maksadıyla bu başlıklarımızı tekrar veriyoruz: tümel kavram ve tikel kavram nedir? ve olumlu kavram ve olumsuz kavram nedir? Bu kavram yapıları kullanılarak yapılan basit önermeler “Y, … Okumaya devam et Önermeler Arası İlişkiler