felsefe Nedir
Girişimcilik

İç Girişimcilik ve Dış Girişimcilik Nedir?

İç girişimci, işletme içinde bir fikri, risk alma ve yenilik yapma yoluyla kârlı, nihai bir ürüne dönüştürme sorumluluğunu üstlenen kişi olarak tanımlamaktadır. Bir başka tanıma göre ise işletme içerisinde girişimsel özellikler gösteren bireyler olarak tanımlanan […]

felsefe Nedir
Girişimcilik

Lider Nedir? Kime Lider Denir? Liderin Özellikleri Nelerdir?

Toplumları arkalarından sürükleyen, onların ufkunu açan, yeniliklere açık olan, basmakalıp düşüncelere takılıp kalmayan, sürekli kendini yenileyen ve sorunların çözümüne hızlı ve pratik yollarla çözüm üreten, toplulukları pozitif olarak motive edebilen kimselere lider denir. Liderler aynı […]

felsefe Nedir
Girişimcilik

Yönetici ve Girişimci Arasındaki Farklar ve İlişkiler

Yönetici, kör ve riski başkalarına ait olmak üzere ekonomik mal veya hizmet üretmek ve pazarlamak için üretim faktörlerini düzenli bir biçimde bir araya getiren ve böylece kurulan ya da çalışmakta olan işletmeyi amacına uygun çalıştırma […]

felsefe Nedir
Girişimcilik

Girişimcilik ve Yaratıcılık Arasındaki İlişki

Her işletmede veya toplumda var olan ve birbiriyle üstü kapalı ya da açık bir çatışma içinde olan iki grup vardır. Bunlardan ilki planlamaya ve yapısal sınırlamaya, mevcut sistemin devam etmesine önem veren grup; ikincisi ise […]

felsefe Nedir
Girişimcilik

Yaratıcılığın Aşamaları Nelerdir?

Yaratıcılığın dört aşaması vardır. Bu aşamalar aşağıdaki şekilde açıklanabilir: Bilgi toplama aşaması: Bu aşamada ele alınan sorunla ilgili araştırma yapılır, bu alanda çalışan diğer insanlarla görüşülür ve çeşitli toplantılar yapılır. Böylelikle ele alınan sorunla ilgili […]

felsefe Nedir
Girişimcilik

İnovasyon Nedir? Yenilikçi ve Yaratıcı Olma

Yenilikçi ve yaratıcı olma; problemlere ve ihtiyaçlara yaratıcı, alışılmamış ve yeni çözümler aramayı ifade eder. Bu çözümler, yeni ürün ve hizmetler, yeni teknolojiler veya üretim süreçleri kullanılması şeklinde olabilir. Girişimci ruha sahip biri için yenilikçi […]

felsefe Nedir
Girişimcilik

Girişimcilik Nedir?

Girişimcilik kavramı, gerek işletme gerekse ekonomi bilimde uzunca bir süredir kullanılmaktadır. Fransız iktisatçı Jean Baptist Say’dan itibaren, girişimcilik dördüncü üretim faktörü olarak genel kabul görmüştür. Konu, Joseph Alois Schumpeter’in dinamik girişimcilik kavramıyla daha büyük bir […]

felsefe Nedir
Girişimcilik

Piyasa Nedir?

Halk dilinde piyasa, alıcı ile satıcının bir araya gelmesini sağlayan yerler olarak kabul edilir. Ekonomi biliminde piyasa kavramı ile alıcı ve satıcıların birbirleriyle kolayca temas etmelerini sağlayan bir örgütün varlığı anlatılmaktadır. Belirli bir yer kavramını […]

felsefe Nedir
Girişimcilik

Tüketim Nedir?

İnsanlar her zaman faydalı mal ve hizmetlere sahip olarak ihtiyaçlarını gidermek ve refah düzeylerini yükseltmek amacındadırlar. Zorunlu veya kültürel tüm ihtiyaçların giderilebilmesi için mal ve hizmet tüketimi gereklidir. Halk arasında tüketim, bir şeyin tüketilip yok […]