felsefe Nedir
Filozoflar

Spinoza’nın Töz, Nitelik ve Görünüm Anlayışı

Bu noktada Spinozacı töz, nitelik ve görünüm kavramlarına bakmak gerekir. Töz (substantia), kısacası, nedeni kendi içinde olan, kendisi kendi aracılığıyla kavranandır. Görünüm (modus) ise kendi aracılığıyla ve kendinde kavranan değil, aksine tözün görünümü olarak tanımlanır. […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Baruch Spinoza ve Metafizik Anlayışı

Spinoza’nın felsefi çalışmalarının anlaşılmak ve değerlendirilmek bakımından özel zorlukları olduğu bilinen bir gerçektir. Kullandığı kavramlar, bunlara getirdiği tanım ve açıklamalar birçok farklı yollardan yeniden sorgulanabilir ya da değerlendirilebilir görünmektedir. Bu yalnızca Spinoza’nın bir yanda ‘Tanrı-sarhoşu, […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Baruch Spinoza’nın Yaşam Kronolojisi

1650‘de Franciscus van den Enden’ın okulunda Latince, doğa bilimleri (fizik, kimya, mekanik, astronomi ve fizyoloji) ve felsefe okumaya başladı. 1651‘de Spinoza’nın Descartes’in eserlerini okumaya başladığı tahmin ediliyor. 1652‘de babasının tüm karşı çıkışına rağmen Spinoza mercek […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Baruch Spinoza’nın Hayatı ve Eserleri

Spinoza, Hollanda’da ticaretle uğraşan bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Ailesi Yahudi’ydi ve Portekiz’den engizisyonun baskıları dolayısıyla kaçıp önce Nantes’a sonra da Amsterdam’a (1622 yılı olarak tahmin ediliyor) gelmişlerdi. Bilimsel buluşların, dinsel bölünme ve çatışmaların, siyasal […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Baruch Spinoza Kimdir?

Spinoza, Hollanda’da ticaretle uğraşan bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Ailesi Yahudi’ydi ve Portekiz’den engizisyonun baskıları dolayısıyla kaçıp önce Nantes’a sonra da Amsterdam’a (1622 yılı olarak tahmin ediliyor) gelmişlerdi. Bilimsel buluşların, dinsel bölünme ve çatışmaların, siyasal […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Burrhus Frederic Skinner Kimdir?

Amerikalı psikologdur. 1904 senesinde, Pennsylvania’da doğmuş ve yüksekokula gidene kadar burada yaşamıştır. Burrhus Frederic Skinner, günümüze yakın dönemlerinde yaşamış olan bir psikolog ve psikolojinin son dönemde yaptığı atılımın baş mimarlarından birisidir. “Psychology Today” (Bugünde Psikoloji) isimli […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Edimsel Koşullanma Nedir?

Biz davranışlarımızı gerçekleştirirken, çevremizdeki uyarıcılar tarafından sadece itilmiyoruz, aynı zamanda uyarıcılara doğru çekiliyoruz da; yani davranışlarımız her zaman, hatta çoğu zaman birtakım uyarıcılara tepki vermekten ibaret değil. Daha çok birtakım uyarıcılar elde etmek için ya […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Boethius Dacus Kimdir?

Boethius Dacus, on üçüncü yüzyılın, Sigerus de Brabant ile birlikte radikal Aristotelesçiliğinin en önemli isimlerinden birisidir. 1277 yılındaki ünlü Tempier suçlamasına hedef olmuş filozoflardandır. Hayatı hakkında bildiklerimiz çok azdır. Ortaçağ belgelerinde bazen İsveçli Boethius olarak […]

felsefe Nedir
Okuma Odası

Dünyanın Ezeliliği ve Ebediliği Sorunu

Boethius Dacus, bazılarına göre, çağını aşan tarzda adcı (nominalist) bir anlayışa sahiptir. Ona göre varolmayan şeyler hakkında doğru önermeler kurmak olanaksı zdır. Bu yaklaşım, dünyanın ezeli-ebediliği sorununu ele alan Boethius Dacus’un hareket sahasını bütünüyle belirlemektedir. […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Bernardinus Telesius Kimdir?

Bir Rönesans bilimcisi olan Bernardinus Telesius (1509-1588) İtalya’nın güneyinde bulunan Cosenza’da doğdu. Milano, Roma ve Padua’da eğitim aldı. Klasik kültür, felsefe ve bilim alanlarında çalıştı. Başyapıtı: De Rerum Natura Iuxta Propria Principia (Kendi İlkelerine Göre […]