felsefe Nedir
Filozoflar

Benedetto Croce Kimdir?

Benedetto Croce, 1866-1952 yılları arasında yaşamış olan, 20. yüz yılın ilk yarısının en önemli İtalyan filozoflarından, estetik tarihinin en önemli düşünürlerinden biri. Klasik romantik felsefenin rasyonalizmini örnek alan bir tin felsefesi geliştirmiş ve tinin tek […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Bonaventura (Giovanni Fidenza)’nın Ahlak Felsefesi

Bonaventura için en temel sorulardan bir tanesi, insanın Tanrı’nın yardımı olmaksızın iyi bir davranış sergileyip sergileyemeyeceğidir. Bonaventura için, elbette iyi bir davranış sergilemenin en doğrudan yolu iradenin iyi olana yönelimidir. Ne var ki irade, tıpkı […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Bonaventura (Giovanni Fidenza)’nın İnsan ve Bilgi Anlayışı

Bonaventura’ya göre madde ile zihinsel formun biraraya gelmesi sonucunda birey ortaya çıkmaktadır. İnsan, bütün yaratılmış olanların arasında en soylu olanıdır. İnsan, Bonaventura’ya göre, yaratılışı gereği kendisinden daha yüksek bir tözsel forma kayıtsız kalamaz. Bu, şu […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Bonaventura (Giovanni Fidenza)’nın Yaratılış Anlayışı

Plotinos’un Enneades’inden itibaren yaratılış düşüncesi felsefede iyice yer etmiş bir sorundur. Bu sorun, kendisini temel olarak tek tanrılı dinlerin anlayışına teslim etmiş gibi görünebilir. Ne var ki, yaratılış, başlı başına bir Platoncu sorundur. Üstelik bu […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Bonaventura (Giovanni Fidenza)’nın Yaşamı ve Yapıtları

Bonaventura ya da asıl adıyla Giovanni (Covanni okunur) Fidenza, İtalya’nın Viterbo kenti yakınlarındaki Bagnoregio’da (Banyorecio okunur) 1221 yılında doğdu. Bazı kaynaklar, Bonaventura’nın doğum yılı olarak 1217’yi de dile getirmektedir. Aksi yöndeki pek çok baskıya karşın […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Bonaventura (Giovanni Fidenza)’nın İnsanlık Anlayışı

Bonaventura’ya göre insan yaratılmış bir varlıktır. Onun yaratılışı, üstün bir arınmışlık içinde, tanrısal gerçekleri görmek ve kavramak içindi. Başlangıçta insan suçsuzdu, mutlu olabilmesi için gereken bütün olanaklar elindeydi. Ancak, özgür istenciyle davranan Adem’in işlediği suç […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Bonaventura (Giovanni Fidenza) Kimdir?

İtalyan tanrıbilimci ve gizemci. Yeni-Platonculuk’tan kaynaklanan gizemci bir bilgi öğretisinin kurucusudur. Toskana yakınlarında Bagnorea’da doğdu, Papa’nın “İkinci Lyon Ruhani Konseyi” nedeniyle, çağrısı üzerine gittiği Lyon’da öldü. Gerçek adı Giovanni Fidanza’dır. Çok küçük yaşta geçirdiği ağır […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Baruch Spinoza’nın Ahlak Felsefesi, Etik Anlayışı

Spinoza, insana Doğa’nın özsel bir parçasıymış gibi bakmaktaydı. Bunu şu sözle dile getirmiştir: “İnsan eylemlerini ve isteklerini tıpkı çizgileri, düzlemleri ve cisimleri inceliyormuş gibi inceleyeceğim.” Onun bu tümcesi, insan davranışının, neden ve etkilerin terimleri içinde, […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Baruch Spinoza’da Zihin-Beden Paralelizmi Nedir?

Spinoza, zihin-beden ilişkisi sorununu çözmek için paralelizm olarak adlandırılan bir görüş ileri sürdü. Ona göre ruh ve madde ayrı tözler değil, tek tözün sıfatları, yani tözün özünü oluşturan temel nitelikleridir. Bu biricik töz de Tanrı […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Baruch Spinoza’nın Tanrı Anlayışı

“Spinoza’nın yazılarından her yere tanrı yerine tabiat kelimesi konulabilir. Bu konuda kendisi bile sarih olarak yol gösteriyor. Tanrı mefhumundan şahsi, irade ve hatta şuurla ilgili her şeyi çıkarmak suretiyle, Spinoza, bu iki mefhumu birbirine yaklaştırır.” […]