Felsefeye Giriş

Felsefe Nedir, Felsefenin Anlamı Nedir?

Felsefe, etimolojik olarak Yunanca “seviyorum”, “ardından gidiyorum”, “arıyorum” gibi anlamlara gelen “phileo” sözcüğü ve “bilgi”, “bilgelik” anlamlarına gelen “sophia” sözcüğünün birleşiminden oluşan bir sözcüktür ve felsefenin sözcük anlamı, “bilgelik sevgisi” ya da “bilgi sevgisi”dir. Yani felsefe kelime olarak bilgeliğe ve bilgiye değer vermek, […]

Felsefeye Giriş

Doğu ve Batı İçin Din Problemi

“İyi ya da kötü yoktur, onları düşüncelerimiz yaratır.” William Shakespeare Felsefenin çeşitli dalları sadece birbirleriyle bağlantılı olmakla kalmazlar aynı zamanda ciddi şekilde örtüşürler ve bazen hangi fikrin hangi alana ait olduğunu söylemek zordur. Felsefe ayrıca […]

Felsefeye Giriş

Ahlak, Sanat ve Siyaset Problemi

Ah felsefe, yaşamın rehberi! Ah erdemleri arayan, kötülükleri kovan! Biz ve insanlık tarihi sensiz ne yapardık? Cicero Dil muğlak olduğu için filozoflar felsefi sorulara cevaplar ararlarken anlamları netleştirmeye de girişmişlerdir. Sokrates’in Atinalı yurttaşlara sorduğu türden […]

Felsefeye Giriş

Mantık ve Dil Problemi

“Hurafeler yeryüzünü ateşe verir, felsefe ise alevleri söndürür.” Voltaire Akıl yürütme, daha sonradan bizi sonuca götürecek bir düşünceler dizisini inşa etmekte kullanılabilecek ifadelerin hakikatinin saptanmasına dayanır. Bugün bu bize apaçık görünebilir, ama akılcı bir tartışma […]

Felsefeye Giriş

Varoluş ve Bilgi Problemi

İlk gerçek filozoflar bundan 2500 yıl kadar önce antik Yunan’da ortaya çıktıklarında, merak duyularını uyandıran ilk şey yaşadıkları ve bütün hayatlarını çevreleyen dünya olmuştu. Yeryüzünü ve onu dolduran çeşitli yaşam türlerini; Güneş’i, Ay’ı, görünebilen gezegenleri […]

Felsefeye Giriş

Felsefeye Yeni Başlayanlar İçin Açıklamalar

“Merak bir filozofun en düşkün olduğu şeydir çünkü felsefenin bundan başka bir başlangıcı yoktur.” Platon Felsefe sadece dâhileri değil aynı zamanda herkes tarafından dâhi olabileceği düşünülen eksantrik düşünürleri de içinde barındırır. Bu aslında, gündelik işleriyle […]

Felsefeye Giriş

Felsefeye Giriş

Bir şeyin ne olduğunu söylemenin eski çağlardan beri kabul edilen en iyi yolu, o şeyi tanımlamaktır. Çünkü iyi ve doğru bir tanım, tanımlanan şeyin ayırt edici özelliğini gözler önüne sererek ne olduğunu ortaya koyar. Bununla […]