Pisagorculuk Nedir?
Felsefe Akımları

Pisagorculuk Nedir? Pisagor Okulu, Pisagor Akademisi, Pythagoreanism

Pythagorasçı Okul ya da Pisagorculuk İlk Çağ Yunan felsefesinin teolojik, bilimsel ve felsefi görüşleriyle seçkinleşmiş olan bir okuludur. Bu okulun felsefi yaklaşımına Pisagorculuk denilmektedir. Pisagorculuk, M.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısında Güney İtalya’da, Kroton’da Pythagoras tarafından kurulmuş, […]

felsefe Nedir
Felsefe Sözlüğü

Anti-Semitizm Nedir, Ne Demektir?

Bakunin’in birçok anti-semitik basmakalıp sözü tekrar ettiği bilinir. Örneğin Yahudileri şöyle tanımlar: “sömürgeci bir mezhep, asalak insanlar, yalnızca ulusal sınırların ötesinde değil, aynı zamanda tüm politik görüş farklılıklarının ötesinde sıkıca ve samimiyetle birbirine bağlanmış homurdanan […]

felsefe Nedir
Felsefe Sözlüğü

Fi Fenomeni (Phi) Fenomeni Nedir, Ne Demektir?

Phi Fenomeni, sabit olan nesnelerin belli bir aralıkta ve hızlı bir biçimde sunulması sonucunda oluşan, gerçekte olmayan hareket algısıdır. Arka arkaya gelen resim ya da ışık noktaları bir birim olarak algılanır. Max Wertheimer tarafından 1912 […]

Konfüçyüsçülük (Konfüçyanizm)
Felsefe Akımları

Konfüçyüsçülük (Konfüçyanizm) Nedir?

Konfüçyüsçülük ya da Konfüçyanizm, düşünce tarihinin büyük bilginlerinden olan Konfüçyüs tarafından oluşturulmuş bir düşünce sistemidir. Konfüçyüsçülük, Çin’deki yerli, millî dinlerden biridir ve adını da büyük Çinli filozof Konfüçyüs’ten almıştır. Konfüçyüsçülük ya da Konfüçyanizm ayrıca Çin’de […]

Alan Kuramı
Felsefe Sözlüğü

Alan Kuramı Nedir?

Alan kuramı (field theory), sosyal psikolojinin kurucusu kabul edilen Kurt Lewin tarafından ortaya atılmış bir psikolojik yaklaşımdır. Lewin, fizikteki alan teorisinden yola çıkarak insanların karşılaştıkları durumlar sonucunda gerçekleştirdikleri psikolojik etkinliklerin psikolojik alanda ya da yaşam […]

felsefe Nedir
Felsefe Sözlüğü

Archimedes (Arşimet) Prensibi Nedir?

Arşimet prensibi, bir sıvı içindeki katı cisim, taşırdığı sıvının ağırlığına eşit bir kuvvet ile yukarıya itilir. Ünlü bir deneyde Arşimet, aynı kütledeki altın bir taç ile bir altın külçesinin taşıracakları su miktarlarının aynı olması gerektiğini […]

felsefe Nedir
Felsefe Sözlüğü

Sirakuza Savunması Nedir, Ne Demektir?

M.Ö. 216 yılında Archimedes 70 yaşını aşmış, akrabalarından biri olduğu söylenen Sirakuza kıralı Hieron ölmüştü. İkinci Bhon Savaşı sonunda da şehir yenilgiye uğramış, Kartaca’lılarla birleşmeyi kabul etmişti. Bunun üzerine Romalılar, ünlü konsüllerinden biri olan Claudius […]

Comte'un Üç Hâl Yasası
Felsefe Sözlüğü

Üç Hâl Yasası Nedir, Ne Demektir? Auguste Comte

Comte evrimcidir. Tarihi bir ilerleme süreci olarak görür yani iyimserdir. Comte’un üç hâl kanunu ya da üç hâl yasası olarak adlandırılan toplumsal evrim kuramına göre toplumlar üç aşamadan geçer: Teolojik aşama, Metafizik aşama, Pozivitist aşama. […]

Apeiron
Felsefe Sözlüğü

Apeiron Nedir, Ne Demektir?

Apeiron, Anaksimandros’a göre arkhe, yani varlığın ilk nedenidir. Anaksimandros’un temel sorunu da dönemdaşları gibi ilkenin özü (arkhe) sorunudur. Anaksimandros arkhe kavramıyla duygusal verili olanı aşarak hedefi belli olan bir yönde metafizik bir kavrama doğru ilk […]