Psikoloji

Psikoloji Nedir, Ne Demektir?

İnsan ve hayvan davranışlarıyla ve bilişsel süreçleriyle ilgilenen psikoloji biliminin 125 yıllık bir tarihi vardır. Bu genç yaşına rağmen psikoloji, biyolojiden sosyolojiye kadar uzanan oldukça geniş kapsamlı bir alandır. Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını ve […]

Filozoflar

Wolfgang Köhler ve Gestalt Yaklaşımı, İçgörü Nedir?

Köhler’in Wertheimer ve Koffka ile birlikte geliştirdiği Geştalt psikolojisi, 20. yüzyılın başlarında etkisini giderek yitiren yapısalcı psikolojiyle, psikolojide gitgide güç kazanan davranışçılığa eleştirel biçimde yaklaşan, algılama mekanizmalarına ağırlık veren bir akımdı. Gerek davranışçı, gerek yapısalcı psikolojinin, psikolojik […]

Filozoflar

Freud Kişilik Gelişiminin Dönemleri

Freud’a göre bireyin davranışlarına yön veren cinsel dürtünün doyurulma isteği Freud’un kişilik kuramını biçimlendirmektedir. Daha önce de bahsedildiği üzere cinsel dürtüler sadece cinsellikle ilgili değil başarılan bir işten zevk almak gibi, tüm zevk alma durumlarını […]

Filozoflar

Psikodinamik Yaklaşım Nedir, Ne Demektir?

Psikodinamik yaklaşımda kuramlar psişik enerjinin davranışlar üzerindeki etkisi üzerinde çalışmaktadırlar. Bu süreçte bu enerjinin kaynağı kimi zaman cinsellik ve saldırganlık içgüdüleri olabilirken, kimi zaman da bireyin bağımlılıkla savaşı olabilmektedir. Psikodinamik kuramlar, kişiliğin bilinçdışı (bilinçaltı) unsurlarla […]