Fotoğraf yok
Felsefe Grubu

Aristoteles’in Mantık Çalışmaları, Aristoteles’in Mantık Alanında Yaptığı Çalışmalar; Aristoteles Mantığı ve Aristoteles Mantığının Önemi

Aristoteles öncesi mantık çalışmaları sistematik bir şekilde olmasa bile , bu çalışmalar Aristoteles için bir ön hazırlık olmuştur.Bu birikimleri alan Aristoteles , mantığı bir disiplin halinde sistemleştirerek bir araç bilimi yapmıştır. Aristoteles mantık çalışmalarını ”Organon”adlı […]

Fotoğraf yok
Felsefe Grubu

Aristoteles Mantığında Kategoriler

Bir sözcüğün onunla ifade edilmek istenen gerçeklikle ilişkilendirilmediği sürece doğru kullanılmış olmayacağını; bir sözcük belirsiz anlamlı veya muğlak bir biçimde birden çok şeyi anlatmak için kullanıldığı takdirde, onun çeşitli anlamlarının birbirlerinden dikkatlice ayırt edilmesi gerektiğini […]

Fotoğraf yok
Felsefe Grubu

Aristoteles Öncesi Mantık Çalışmaları

Mantık çalışmaları basit anlamda bile olsa ilk olarak Eski Çin ve Hint uygarlığına kadar uzanır. Hint ve Çinliler sayıları tanımlayarak sayma ve ölçme işlemlerini geliştirmişlerdir. Mısır ve Mezopotamya uygarlıkları vasıtasıyla Ege ve Akdeniz kıyılarına ulaşan […]

Fotoğraf yok
Felsefe Grubu

Aristoteles Mantığında Tümevarımsal Akıl Yürütme Nedir?

Aristoteles, Analitik (Analytics) adlı eserinde, sadece tümdengelimli bilimsel ispat veya gösterimi değil, aynı zamanda tümevarımı da değerlendirmiştir. “Tümevarım tüm vaka ve durumların bir sıralaması yoluyla ilerler.” der. O zaman, tümevarım zıt yönde işler ve kişinin […]

Fotoğraf yok
Felsefe Grubu

Aristoteles Mantığında Tümdengelimsel Akıl Yürütme Nedir?

Aristoteles’in asıl derdi ispatın biçimi olduğu için, en çok kıyas veya tasım adı verilen akıl yürütme şekliyle (sillojizm) ilgilenmiş ve bunun gerçekliğe ilişkin belli bilgileri sağlayabildiğini öngörmüştür. Örneğin, “Tüm insanlar ölümlüdür, Sokrates bir insandır, öyleyse […]