felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Varlık Felsefesinde İdealizm Nedir?

Her türlü varoluşun insanın düşüncesinde var olduğu görüşünü savunan felsefi akımdır. İdea, Platon felsefesinde, her türlü maddî varlığın ve kavramın idealar dünyasında ve insan zihnindeki orijinal şekli idi. Bu kavram, daha sonraki filozoflarda da düşünce, düşüncenin bir […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Varlık Varsa Tam Olarak Nedir? Varlığın Neliği Problemi

Varlığın dış görünüşünde madde, içinde enerji, dinamizm ve güç vardır. Madde sınırlı, varlıklar sınırsız denecek kadar çoktur. Varlık dünyası çok yönlü, çok kademeli ve çok anlamlıdır. Gerçekliğin kozmolojik, fiziksel, biyolojik, psikolojik, sosyolojik vesaire yönleri vardır. […]

Evrende Amaçlılık Var mıdır?
Felsefe Akımları

Evrende Bir Amaçlılık Var mıdır?

Varlığın var olmasının nedeniyle ilgili görüşler, varlık felsefesinde yeni bir tartışma başlığı oluşturur. İşte bu tartışma, evrende amaçlılık var mıdır, evrende bir amaçlılıktan söz edilebilir mi tartışmasıdır. Evrende amaçlılık tartışmaları, bir yanda varlıkların oluşumunu bir […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Varlığın Hakikati ve Bilgisi

“Varlık var mıdır?” sorusu “varlığın hakikati ve bilgisi” konusuyla, varlığın ele alınış şekliyle ilgilidir. Varlığın nitelikleri ve varlığa yönelik bilgilerin gerçekliği karşılayabilmesi konusundaki düşünceler, bu soruya verilen cevapları şekillendirmektedir. “Varlık” kavramıyla ne kastedildiği ve içeriğiyle […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri

İnsan; ne olduğunu, nasıl olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini, yerküreyi, güneşi, yıldızları ve evreni hep merak etmiştir. İnsanın kendini, dünyayı ve evreni anlama ve açıklama çabası ilk önce onları düşünmenin konu edilmesini gerektirir. Düşünmeyle farklı […]

Felsefe Akımları

Varlık Felsefesi (Ontoloji) Nedir?

Varlık felsefesi nedir sorusu şöyle yanıtlanacaktır: Varlık Felsefesi; fiziksel, zihinsel veya ruhsal olarak kabul gören bütün varlık alanlarının barındırdığı varlıkların en temel ve kendilerine özgü yanlarını soruşturan inceleme ve düşünme biçimine verilen addır. Varlık felsefesi […]