Siyaset Felsefesl

Devlet Nedir, Ne Demektir?

Devlet; tarihin ilk dönemlerinde ortaya çıkan bir kavramdır. Devlet; zaman içinde insanın kendi varlığını sürdürmesi, güçlünün güçsüze baskı kurmasını engellemesi ve varlığını sürdürebilmesi için kendi oluşturduğu bir kavramdır. Pek çok sosyal ve siyasal konuda olduğu […]

Felsefe Akımları

Devlet Felsefesi Nedir?

Siyaset felsefesinin bir dalını meydana getiren ve toplumsal yaşamla devletin doğuşunu, doğasını ve anlamını araştıran, insanlarla insanların içinde yer aldıkları siyasi örgütlenmeler arasındaki ilişkileri inceleyen felsefe dalıdır. Devlet felsefesi tarihinde, devlet şu şekillerde anlaşılmıştır: 1. Doğal […]

Felsefe Akımları

Minarşizm (Minimal Devletçilik) Nedir, Ne Demektir?

Minarşizm; minimal devletçilik, küçük devlet ya da sınırlı devlet liberteryenizmi olarak da bilinen felsefe akımıdır. Devletin tek kabul edilebilir işlevinin bireyleri saldırganlıktan, toplumsal sözleşmelerin ihlalinden, hırsızlıktan, dolandırıcılıktan ve benzeri taşkınlıklardan korumak olduğunu ve devlet kurumlarının […]

Felsefe Akımları

Siyaset Felsefesinde İdeal Düzen Arayışları

Felsefe tarihinde ideal bir düzenin olup olmadığı tartışmaları iki ana grupta toplanır. Bunlardan ilki ideal bir düzenin olamayacağını öne süren görüşler ve ikincisi ideal bir düzenin olabileceğini öne süren görüşlerdir. 1. İdeal Bir Düzen Olamaz! […]

Felsefe Akımları

Devlet Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Devletin Ortaya Çıkışı

Bireylerin oluşturduğu toplumdaki düzeni, bireysel vicdanlar sağlayamaz. Çünkü vicdanın zorlama ve yaptırım gücü yoktur. Bundan dolayı toplumsal yaşamda bireylerin ihtiyaç ve isteklerini, ilişkilerini ve haklarını düzenleyen kurallara, yasalara ve bunları uygulayacak kurumlar üstü bir kurama […]

Felsefe Akımları

Ütopyalar: Campanella’nın “Güneş Ülkesi” Ütopyası

Tommaso Kampanella, 1568 – 1639), Güneş Ülkesi adını verdiği eserinde, bilim ve felsefenin hâkim olduğu bir düzeni anlatır. Devleti yönetecekler teorik bakımdan da en iyi yetişmiş olan kimselerdir. Güneş Ülkesi’nin başında hem filozof hem rahip […]

Felsefe Akımları

Ütopyalar: Thomas More’un “Ütopya” Ütopyası

Ütopya, Thomas More tarafından yazılan, Yunanca “olmayan yer” sözcüğünden “yaratılmış” bir kelime ile aynı ismi taşıyan bir gelecek kurgusu kitabıdır. More, Yunanca yer anlamına gelen sözcüğün önüne iyi anlamına gelen “eu” ve yok anlamına gelen “ou” takılarını birlikte çağrıştıran […]

Felsefe Akımları

Ütopyalar: Farabi’nin “Erdemli Şehir (El Medinetü’l Fazıla)” Ütopyası

İdeal Devlet, El-Medinetü’l-Fazıla, ya da Fazilet Şehri veya Erdemli Şehir, Farabi’nin ideal devleti çözümlediği ütopya türündeki kitabıdır. Kitapta bir devlet başkanının erdemlerini sayan Farabi’ye göre, başkanlık edecek kişide şu erdemler bulunmalıdır: Organları tam  anlayışlı, belleği güçlü, öğrenmeye hevesli, […]

Felsefe Akımları

Ütopyalar: Platon ve “İdeal Devlet”

Platon’a göre devleti oluşturan doğal neden, hiçbir insanın tek başına kendi kendine yetmemesi, bu nedenle de ihtiyaçlarını karşılamak için başkalarının yardımına muhtaç olmasıdır. Onun için devletin ödevi, insanları erdemli kılarak birlikte mutlu bir şekilde yaşamalarını […]