felsefe Nedir
Filozoflar

Henry David Thoreau’nun Siyaset Felsefesi Anlayışı

Jean-Jacques Rousseau’nun, doğanın özünde iyi olduğunu öne sürmesinden yaklaşık bir yüzyıl sonra Amerikalı filozof Henry Thoreau “tüm iyi şeyler vahşi ve özgürdür” diyerek, insanların yasalarının bireysel özgürlükleri korumak yerine onları bastırdığını söyleyerek bu fikri daha ileriye taşımıştır. […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Aristoteles ve Siyaset Felsefesi Anlayışı

Aristoteles Platon’un ideal biçimler öğretisini eleştirerek felsefesine başlar. Aristoteles’e göre asıl anlamda varolan ideal olan değil, tek tek varolanlardır. Dolayısıyla Aristoteles’in siyaset felsefesi de onun temel felsefi düşüncelerine dayanır. Aristoteles siyaset felsefesini Politika adlı yapıtında […]

felsefe Nedir
Siyaset Felsefesi

Aristoteles’e Göre Siyasi Rejim Türleri Nelerdir?

Aristoteles, sadece ideal sitenin nasıl olması gerektiğiyle değil, aynı zamanda çağının bilinen diğer devletlerinin rejimleriyle de ilgilenmiş ve mevcut rejimleri, kamu yararına yönelen ve kendi özel çıkarlarına yönelen hükümetler olarak başlıca iki bölüme ayırmıştır. Kuşkusuz […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Aristoteles’in Devlet Anlayışı

Platon gibi Aristoteles de insanı toplumsal bir varlık olarak görmüş, onu daima içinde yaşadığı toplumla birlikte düşünmüştür. Ona göre toplum içinde yaşama kabiliyetine sahip olmayan ya da kendine yeterli olduğu için buna ihtiyaç duymayan biri […]

felsefe Nedir
Filozoflar

Aristoteles ve Yönetim Türleri Anlayışı

Aristoteles’e göre yönetim biçimleri anayasa biçimlerine bağlıdır. Bir anayasa ise bir devletteki egemenliğin düzenlenmesidir. Aristoteles de Platon gibi doğru ve bozuk yönetim biçimlerinden söz eder. Devletin nedeni insanların ortak çıkarı, toplumun genel çıkarı için insanların […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Ütopyalar: Cesur Yeni Dünya – Aldous Huxley

Aldous Huxley (Aldus Haksli, 1894 – 1963)’in “Yeni Dünya” adlı eserinde, bilim ve teknoloji yönünden çok gelişmiş bir toplum anlatılır. Toplumun ihtiyacına göre insanlar, önceden saptanan nitelik ve ölçülere göre fabrikalarda üretilir ve özel merkezlerde […]