felsefe Nedir
Din Felsefesi

Din ve Mucize Kavramı, Dinlerde Mucizenin Yeri

Mucize kavramın Tanrı’nın belli bir zamanda ve belli bir durumda özel bir hareketi olarak değerlendirilebilir. Yalnız bu davranış doğal olan sürecin dışında olan bir süreç olmalıdır. Sanki bu davranış sistemin dışında oluşan bir davranış gibi […]

Teoloji ve Din Felsefesi
Din Felsefesi

Teoloji İle Din Felsefinin Farkı Nedir?

Felsefe, özünde din eleştirisi ile var olmuş bir fikir eylemidir. Ardından bütün “insanlık”a yönelmiştir. Bu bağlamda, felsefe ile teoloji, birbirlerinden son derece farklı olmalarına karşın akıllarda “bir” imajı çizmiştir. İşte bu farkları sizin için sıralayacağız: […]

felsefe Nedir
Din Felsefesi

Dine Felsefi Açıdan Bakış, Dinin Felsefi Temellendirmesi

Felsefe dini konu edinirken onun üzerine eleştirel, akılcı ve bütüncül bir bakış sergiler. Dinin felsefi temellendirmesinde dinin temel iddiaları hakkında rasyonel (akılcı), objektif, kapsamlı ve tutarlı bir tarzda düşünülmesi gerekmektedir. 1. Felsefe dine rasyonel açıdan bakmalıdır. […]

felsefe Nedir
Din Felsefesi

Din Felsefesinin Temel Kavramları Nelerdir?

Din felsefesinin temel kavramları; Tanrı, inanç, kutsal, peygamber, vahiy, dini tecrübe, fıtrat, tevhit, ibadet, iman, yüce, ruh, cennet, cehennem. Din: Bir kutsala inanan, onun etrafında bir birlik meydana getiren insanların o kutsalla ilgili olan inanç, ibadet […]

Din Felsefesi
Din Felsefesi

Din Felsefesi Nedir?

Din; bilim ve sanat gibi temel insani kurumlardan birisidir. Din felsefesi, felsefe terminolojisine geç girmiş de olsa, felsefenin din üzerinde düşünmesi, felsefenin kendisi kadar eskidir. Din felsefesi en basit anlamda; din üzerine düşünmek, dini bütün […]