Felsefe Genel
Ahlak Felsefesi

Erdem – Yaşam – Hayat İlişkisi

Doğru eylemde bulunmak için bir insanın sahip olması gereken niteliklere erdem denir. Erdem, bir amacın gerçekleştirilmesinde kişinin belirli tarzlarda eylemde bulunabilme kapasitesidir. Bu yönüyle erdem sadece ahlaksal alanda ortaya çıkmaz. Örneğin; bir güreşçi için erdem, […]

Felsefe Genel
Ahlak Felsefesi

Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları Nelerdir?

Ahlak felsefesi, ahlaktan söz edilebilecek bütün alanlarda, ahlakı açıklamaya ve değerlendirmeye çalışan felsefi soruşturma dalıdır. Ahlak felsefesinin de diğer felsefi disiplinler gibi, üzerine kurulu olduğu ana kavramlar mevcuttur. Bu kavramları aşağıda açıklayacağız: İyi: Bireyin yapması […]

Ahlak Felsefesi Nedir?
Ahlak Felsefesi

Ahlak Felsefesi Nedir?

Ahlak felsefesi nedir sorusuna şöyle cevap vermek mümkündür: Ahlak felsefesi, insan yaşantısındaki değerler, kurallar, yargılar ve temel düşüncelerle ilgilenen; en genel anlamıyla, insan yaşantısının ahlaki boyutunu ele alan ve değerlendiren; insan davranışlarını ve bu davranışların […]