Kişilikle İlgili Kavramlar

İnsanları tanımlarken “hoş”, “güvenilir”, “içedönük”, “edilgen” vb. birçok sıfatlar kullanılmaktadır. Gerçekte bu tür nitelemeler, son derece karmaşık ve çok boyutlu bir kavram olan kişiliğin betimlenmesinde, sınırlı ölçüde açıklayıcı olabilmektedir. Bu betimlemelerin, aynı zamanda yetersiz olacağı ve hatta genellikle yanıltıcı olabileceği gözden uzak tutulmamalıdır. Kişiliğin tanımlanmasında, insanların öznel yargılar geliştirerek yanıltıcı betimlemelerde bulunabileceği düşünüldüğünde ne denli … Okumaya devam et Kişilikle İlgili Kavramlar