Georg Simmel ve Sosyolojik Görüşleri

Simmel’in bilime olan sosyolojik etkileri, diğer sosyologlardan farklıdır. Örneğin Marx, Durkheim ve Weber daha sonra önem kazanmalarına rağmen 20. yüzyılın başlarında Amerikan teorisinde göreceli olarak daha az etkilidirler. Simmel ise ilk Amerikan sosyologlarınca daha iyi tanınmaktadır. Simmel’in Sosyolojik Düşünceleri Georg Simmel mikro-sosyoloji alanında “alışveriş teorisi”, “sembolik etkileşim” ve “küçük grup araştırmaları”nın geliştirilmesinde oynadığı önemli rolün etkisiyle tanınmaktadır. Simmel’in çalışmaları çağdaş Amerikan sosyolojisinde etkili … Okumaya devam et Georg Simmel ve Sosyolojik Görüşleri