Eleştiren Düşünme Eğitimi

Yirmi birinci yüzyıl eğitim sistemleri dikkate alındığında, eleştirel düşünmenin, eğitimin, bilimin ve yaşamın temel taşlarından biri olduğu görülmektedir. Eğitimcilerin ve eğitim politikacıların bakış açılarına göre, eleştirel düşünmenin geliştirilemediği zaman, farklı bakış açıları ve yeni düşüncelerin yaşam bulmaları imkânsız hâle gelmektedir. Bu da yirmi birinci yüzyılda aktif ve dinamik bir yapı içinde olması zaruri olan eğitim … Okumaya devam et Eleştiren Düşünme Eğitimi