Eleştirel Düşünme ve Epistemoloji İlişkisi

Epistemolojik inançlar ile eleştirel düşünme arasında ilişkiler mevcuttur. Üst düzey epistemolojik inançlara sahip olanlar, üst düzey düşünmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Dolayısıyla, eleştirel düşünme, bireylerin epistemolojik inançlarını değiştirmektedir. Epistemoloji, bilgi ve bilmenin doğası konusundaki çalışmalara gönderme yapmaktadır. Epistemolojik inançlar bilme hakkındaki inançlara (bireylerin “bilgi”nin ne olduğu, “bilgi”nin nasıl kazanılacağı, kesinlik-doğruluk derecesi ve bilgiyi tanımlayan sınırlılıklar ve kriterler … Okumaya devam et Eleştirel Düşünme ve Epistemoloji İlişkisi