Bireyi Tanımada Kullanılan Test Dışı Teknikler Nelerdir?

Bireyi tanıma sürecinde kullanılan test dışı teknikler ise; gözleme dayalı teknikler, kendini anlatmaya dayalı teknikler, başkalarının kanılarına dayalı teknikler, etkileşime dayalı teknikler ve diğer teknikler olmak üzere beş gruba ayrılmaktadırlar. Gözleme dayalı teknikler; gözlem, gözlem listeleri, derecelendirme ölçekleri, özellik kayıt çizelgeleri ve vaka kaydı şeklinde sınıflanmaktadır. Özellikle öğretmenlerin, velilerin, psikolojik danışmanların ve diğer kişilerin öğrenci … Okumaya devam et Bireyi Tanımada Kullanılan Test Dışı Teknikler Nelerdir?