Bilişsel Öğrenme Nedir?

Davranışçılara göre bilimsel öğrenme sadece gözlenebilir ve ölçülebilir öğrenme türlerini kapsar. Yani sadece klasik koşullama ve edimsel koşullamanın bilimsel olduğu savunulur. Oysa başka araştırmacılara göre, insan öğrenmelerinin çoğu kavram öğrenmeyi içeren soyut öğrenmelerdir ve bu öğrenmeler bilişsel süreçleri içerir. Bilişsel süreçler algılama, hatırlama ve düşünme gibi süreçlerdir. Bilişsel psikologlar bu süreçleri doğrudan gözleyemeyeceğimizi ama davranıştan çıkarsayabileceğimizi ileri sürerler. Dolayısıyla bilişsel süreçlerin yer aldığı … Okumaya devam et Bilişsel Öğrenme Nedir?