Bilimsel Yöntemin Gerekliliği, Bilimsel Yöntem Neden Gereklidir?

felsefe Nedir

İnsanlar içinde yaşadıkları fiziki ve sosyal çevreleri tanımak isterler.

Bu istek insanların çevrelerini gözlemleyerek bilgiler elde etmesine yardımcı olur. Ancak bu bilgiler dağınık gözlemler sonucunda elde edilmiş, sistematik olmayan bilgiler bütünüdür. Çünkü günlük algılarımıza dayanarak elde edilen bilgiler öznel ve dağınıktır. Tecrübelere ve sezgilere dayanır. Oysa toplum bilimlerinde kullanılacak bilgilerin gözlem ve deney verileriyle kesinleşen ve parçalardan anlamlı bütünlere dönüştürülebilecek bilgiler olması gerekir.

Gündelik dilde yöntem, belirli bir amaca ulaşmada kullanılan yolların tümü olarak tanımlanır. Bilimsel yöntem ise bilimsel araştırma ilkelerinden ve tekniklerinden yararlanılarak bilgiyi elde etmede kullanılan sistemli yolları ifade eder. İnsanlar için en güvenilir bilgi elde etme yolu bilimsel yöntemdir. Bilimsel yöntem zihinsel, düşünsel bir olgunlaşma, değişme ve yenileşme sağlar. Bilimsel araştırma birçok yöntemi ve tekniği içine alan sistemli bir veri toplama sürecidir. Bilimsel yöntemi Bertrand Russell (Bertrand Rasıl) şu basit fakat öğretici örnekle açıklar: “Ateş yakar.” diyen insan, birkaç defa bir tarafını yakmışsa bilimsel bir yöntem gözetmiştir. Çünkü hem gözlem hem de genelleştirme aşamalarından geçmiştir. Buna rağmen bilimsel tekniğin gerektirdiği vasıtalardan yoksundur.

Bilimsel araştırmalarda kullanılan yöntem ve tekniği birbirine karıştırmamak gerekir. Genel olarak yöntem, araştırmalarda izlenen yol, teknik ise veri toplamada kullanılan araçlardır. Bilimsel yöntemi hangi tipte olursa olsun bir olaya uygulamak için şu iki şartın var olması gerekir: a) Olayların sonuçları doğrudan doğruya gözlemi yapılabilir nitelikte olmalıdır. b) Olayın gelişmesinde bir düzen olmalıdır.

Bilimsel araştırmalarda bilimsel yöntem kullanılır. Bilimsel yöntemin aşamaları şunlardır: gözlem, hipotez, deneyleme, kuram ve yasadır.

Bilimsel Araştırmada Verilen Bir Araştırma Konusunu;

• Bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak yürütebilmek,

• Araştırma sonucuna uygun çözüm önerileri geliştirebilmek,

• Araştırma konusuna ait çözüm önerilerini analiz edebilmek,

• Bilimsel kurallara uygun olarak rapor edebilmek,

• Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilmek,

• Araştırma amacına uygun veri toplama aracını uygulayabilmek,

• Araştırma verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler yapabilmek,

• Bulguların yorumlanması ile ilgili özellikleri açıklayabilmek,

• Araştırmada elde edilen bulguları yorumlayabilmek,

• Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilmek,

• Yapılan araştırmayla ilgili özet yazabilmek,

• Araştırma raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklayabilmek,

• Kurallarına uygun olarak raporlaştırabilmek, gerekmektedir.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf “Felsefeye Giriş” ve “Sosyolojiye Giriş” Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Diğer Ders Notları (Ömer YILDIRIM)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*