Helenistik (Helenizm) Felsefe Tarihi

Akademia ve Lykeum
Nedir?

Platon'un okulu Akademia bu çağda varlığını koruyan okulların başında gelir. Dönemin başında Akademia'nın materyalizme yöneldiği gözlenir. Sonraları Arkesilaos, okulun yeni bakış açısını ortaya koyar: kuşkuculuk. Kuşkucu Akademia'nın en önemli düşünürleri, Arkesilaos ve Karneades'tir. Karneades Sokrates gibi hiç yazmamıştır. Onu, öğrencisi Klitomak ve Latin yazar Çiçero aracılığı ile tanıyoruz.Theophrastos ve ondan sonra gelenler Aristoteles'in ve eski yazarların yapıtlarının toplu incelemesine başlarlar. Bu çalışmalar, daha önce anlattığımız öğreti düzenleyiciliğini doğurur. M.S I. Yüzyılda Aristotelesçilik yeniden soluklanır. Rodoslu Andronikus, Aristoteles'in yapıtlarını yayar.

Ayrıca Lütfen Bakınız:
 

  • Arkesilaos Kimdir?
  • Karneades Kimdir?

  •  
    < Felsefe Akımları Dizinine Geri Git

    > Bu sayfaya ilişkin etiketler: Akademia nedir, lykeum nedir, helenizm nedir, helenistik felsefe nedir, helenistik nedir, helenizm ve akademia, helenizm ve lykeum, kuşkucu akademia nedir