Felsefeye Giriş

Filozoflar

Fotoğraf yok
Filozoflar

Xenophanes (Ksenophanes)’in Tanrı Anlayışı

Ksenophanes’i anlayabilmemizde yol gösterebilecek bir diğer düşüncesi ise her ne kadar onun düşüncelerini de belli ölçülerde farklı yorumlamamıza yol açacak şekilde ikili yapıda olan ve göreli olmayan, tanrı anlayışıdır. Ksenophanes bir yandan insan bilmesinin tanrısal […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Xenophanes (Ksenophanes)’in Bilgi Anlayışı

Ksenophanes’in (M.Ö: 570-478) felsefe tarihine yaptığı en önemli katkılardan biri insan bilgisinin ölçütü, kaynağı ve değeri konusunda belirttiği görüşlerdir. Ona göre insan bilgisinin kaynağı ve sınırı onun tecrübeleridir. İnsanın sahip olduğu veya olabileceği bilgiler bu […]

FELSEFE AKIMLARI

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Otokrasi Nedir, Ne Demektir?

Otokrasi, hükümdarın, bütün siyasal kudreti elinde bulundurduğu yönetim biçimidir. Otokrasi, özünde monarşinin bir çeşididir. Otokraside de yönetici, bütün siyasal yetkileri tek başına elinde bulundurur; fakat otokraside monarşinin aksine yönetim kişiye miras yoluyla kalmamış, kişi tarafından zorla […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Küresel Etik Nedir, Ne Demektir?

Yasin Ceylan “Global Etik” başlıklı çalışmasında, en güçlü görünen ve günümüzün egemen paradigması olduğu söylenebilecek küreselleşmenin bile etik bir temele dayanmadan uzun süre varlığını sürdüremeyeceğinin açık olduğunu savunur ve küresel etikten ne anlaşılacağı, küresel bir […]

Reklam

Reklam