Felsefeye Giriş

Filozoflar

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

John Dewey ve Pragmatizm (Faydacılık)

Dewey’ye göre, bir düşüncenin doğruluğu, o düşüncenin işe yararlılığına bağlıdır. Bir başka anlatımla eğer bir bilgi yararlıysa doğrudur, yararlı değilse doğru değildir. Dewey Pragmatizmin ve bilimsel yöntemin öğretilmesinin en etkili savunucularındandır. Ona göre gerçek bilgi […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

İmam Gazali için İslam’da inanç-akıl ilişkisi

İmam Gazâlî; aklın küçümsenmemesi gerektiğini, inancın bilgisinin bilinip tasdik edilmesi açısından önemli olduğunu belirtir. Kendisinden sonra Eş’ariliğin yaygın ve egemen bir zihniyete ve buna uygun dindarlık modeline dönüşmesine en büyük katkıyı sağlayan Gazali, Tanrı’nın varlığı, […]

FELSEFE AKIMLARI

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Latin İbn Rüşdcülüğü Nedir?

On üçüncü yüzyıl, sadece çok büyük ve önemli filozofların ortaya çıktığı bir yüzyıl değildir. Elbette bu yüzyılda pek çok isim çok önemli başarılara imza atmıştır. Thomas Aquinas, hiç kuşkusuz bu dönemin en büyük filozoflarındandır. Ancak, […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Özdeksizcilik (Berkeleycilik) Nedir?

Georges Berkeley (1685-1753) tarafından ileri sürülen bu öğretiye göre “varlık algılamadır” algılarımızın ve düşüncemizin dışında özdek diye bir şey yoktur. Özdeği felsefesel bir kavram olarak bir yana iten ve onu somut biçimleri ve somut biçimlerin […]

Reklam

Reklam