• Filozoflar

  Aynı nehirde (ırmakta) iki kez yıkanamazsınız ne demektir?

  Yunan filozof, Efesli Herakleitos, aforizmalarının muğlaklığı nedeniyle kendi zamanında son derece meşhur biriydi. Yalnızca sayılı sözü günümüze kadar gelmeyi başarmış olsa da bu sözler bile onun ‘değişimin, geçiciliğin ve şeylerin kalıcı olmayışının peygamberi’ olan namını [...]
 • Okuma Odası

  Ksenophanes’in Hayvan Teologları

  Herakleitos’un çağdaşı olan Yunan filozof Ksenophanes, felsefenin gerçek başlatıcısı, ilk adım attırıcısı olarak kabul edilmektedir. “Eğer öküzlerin, atların ve aslanların elleri olsa ve ellerini biz insanların yaptığı gibi sanat eserleri yaratmak için kullansalar, atlar atlara [...]
 • Fotoğraf yok
  Filozoflar

  Taine’nin Eleştirel Çalışmaları

  Taine, Revue des Deux Mondes, Revue de L’Instruction Publigue ve Journal des Debats gibi dönemin önemli dergilerinden tarih ve edebiyat konularından birçok makale yayımladı. Sonradan bu makaleleri kitaplaştırarak ününü pekiştirdi. Bu kitapların ilki Cousin ve [...]
 • Fotoğraf yok
  Filozoflar

  Gustav Theodor Fechner Kimdir?

  Alman filozof ve doğa bilgini. Evrenin birbiriyle bağlantılı olan, tin ve özdek gibi iki ayrı tözden kurulu bir bütün olduğu görüşünü savundu. deneysel ruhbilimin kurucusudur. 19 Nisan 1801’de Gross Sarhen’de, Muskav yakınları Lusatia’da doğmuştur. İlk [...]
 • Okuma Odası

  Babil Kulesi ve Felsefi Sorgulama

  Babil Kulesi anlatısı, felsefi sorgulamalara temel oluşturabilecek düzeyde düşünsel temelli bir anlatıdır. Sonra, “Kendimize bir kent kuralım” dediler. “Göklere erişecek bir kule dikip nam salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız.” Rab insanların yaptığı kent ile kuleyi görmek [...]

Felsefeye Giriş

Felsefe

İlk Çağ (Antik Yunan) Felsefesinin Sınıflanması

Hint ve Çin kültürü dışta bırakıldığında, MÖ 6. yüzyılda başlayıp MS 5. hatta 6. yüzyıla ünlü Romalı İmparator Justinianus’un Yunan felsefesini temsil eden son okul olan Atina Okulu’nu kapattığı 529 yılına kadar uzanan İlkçağ felsefesi [...]
Felsefe

İlk Çağ (Antik Yunan) Felsefesinin Genel Özellikleri

– İlk döneminde Yunan felsefesi hemen hemen bütünüyle dış doğaya, cisimlerin dünyasına yönelmiş olan bir doğa felsefesidir. – Bundan sonra insana karşı uyanan ilgi klasik dönemin geniş sistemlerine yol açmıştır. Bu sistemlerde Tanrı, insan ve [...]

Filozoflar

Filozoflar

Aynı nehirde (ırmakta) iki kez yıkanamazsınız ne demektir?

Yunan filozof, Efesli Herakleitos, aforizmalarının muğlaklığı nedeniyle kendi zamanında son derece meşhur biriydi. Yalnızca sayılı sözü günümüze kadar gelmeyi başarmış olsa da bu sözler bile onun ‘değişimin, geçiciliğin ve şeylerin kalıcı olmayışının peygamberi’ olan namını […]

Fotoğraf yok
Filozoflar

Taine’nin Eleştirel Çalışmaları

Taine, Revue des Deux Mondes, Revue de L’Instruction Publigue ve Journal des Debats gibi dönemin önemli dergilerinden tarih ve edebiyat konularından birçok makale yayımladı. Sonradan bu makaleleri kitaplaştırarak ününü pekiştirdi. Bu kitapların ilki Cousin ve […]

FELSEFE AKIMLARI

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Latin İbn Rüşdcülüğü Nedir?

On üçüncü yüzyıl, sadece çok büyük ve önemli filozofların ortaya çıktığı bir yüzyıl değildir. Elbette bu yüzyılda pek çok isim çok önemli başarılara imza atmıştır. Thomas Aquinas, hiç kuşkusuz bu dönemin en büyük filozoflarındandır. Ancak, […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Özdeksizcilik (Berkeleycilik) Nedir?

Georges Berkeley (1685-1753) tarafından ileri sürülen bu öğretiye göre “varlık algılamadır” algılarımızın ve düşüncemizin dışında özdek diye bir şey yoktur. Özdeği felsefesel bir kavram olarak bir yana iten ve onu somut biçimleri ve somut biçimlerin […]