Varlığın Ne Olduğu Problemi

Varlık var mıdır? Sorusu var olarak yanıtlandıktan sonra "Varlık nedir? , "Varlığın temeli nedir? gibi sorular ortaya atılmıştır. Bu sorulara farklı öğretiler değişik yanıtlar vermişlerdir.



Bu görüşler aşağıdaki gibi sıralanabilir ve incelenebilir:

- Varlığı "oluş" olarak kabul edenler
- Varlığı "idea" olarak kabul edenler
- Varlığı "madde" olarak kabul edenler
- Varlığı "hem madde hem de idea" olarak kabul edenler
- Varlığı "fenomen" olarak kabul edenler



Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı