Toplumsal Tabakalaşma Nedir, Ne Demektir?

Neden toplumdaki kimi grupların ötekilerden daha fazla güçleri vardır? Toplumlardaki eşitsizlik düzeyleri hangi boyuttadır? Düşük toplumsal statüye ve basamağa sahip insanların yükselebilme ihtimali var mıdır, varsa ne kadardır?Bu ve bu gibi soruların temel konuları, toplumsal eşitsizliklerin incelenmesi bakımından sosyolojinin en önemli ilgi alanlarından birisidir; çünkü insanların erişebildiği maddi kaynaklar, onların yaşamlarını büyük ölçüde belirlemektedir.

Toplumsal Tabakalaşma Sistemleri

İnsanlar arasındaki eşitsizliklere bütün toplumlarda rastlanabilmektedir. Bu tip eşitsizlikleri betimlemek için sosyologlar, "toplumsal tabakalaşma" kavramını kullanırlar. Tabakalaşma; "farklı insan gruplaşmaları arasındaki yapılaşmış eşitsizlikler" olarak tanımlanabilir.

Dünya çapında kabul gören ve sosyologların da üzerinde durduğu temelde dört tabakalaşma sisteminden bahsedilebilir: kölelik, kast, mülk sistemi ve sınıf. Bunların tamamı, bazı tabakalaşma durumlarında aynı anda bulunabilirler.Ayrıca Lütfen Bakınız:
 

 • Kölelik Sistemi Nedir?
 • Kast Sistemi Nedir?
 • Mülk Sistemi Nedir?
 • Sınıf Sistemi Nedir?


 • Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
  Kaynak: Sosyoloji, Anthony Giddens

   
  < Sosyoloji Dizinine Geri Git

  > Bu sayfaya ilişkin etiketler: Toplumsal tabakalaşma, toplumsal tabakalaşma nedir, toplumsal tabakalaşma ne demektir, toplumsal tabakalaşma ne anlama gelir, toplumsal tabakalaşma tanımı nedir