Thukydides Kimdir?

Thukydides (M.Ö. 460 - 400) Heredot'tan sonra Yunanların ikinci büyük tarihçisidir.O, Atina ile Isparta arasındaki 30 yıl süren ve M.Ö. 404 yılında sona eren ünlü Pelopponnes Savaşları sırasında yaşamış ve bu savaşları tasvir etmiştir. Thukydides, tarihi her şeyden önce, siyasi açıdan inceler ve tarih ile bunun için ilgilenir. "Peloppones Savaşlarının Tarihi" adlı yapıtında, özellikle bu savaşların nedenlerini ve sonuçlarını ele alır. O bu yapıtını, vatandaşlarına siyasi bir eğitim kazandırmak, onları siyasi açıdan bilgilendirmek için yazmıştır.

Thukydides, çok farklı bir tarihçidir. Örneğin, Heredot, yalnızca bir öykücüdür. Oysa Thukydides tarihi, siyasi açıdan ele alan bir tarihçidir. Aralarındaki farklılığa rağmen, her ikisi de tarihçidir ancak tarih filozofu değildir. Bir başka deyişle, her ikisi de tarihi olaylarla ilgilenmişler, tarihin anlamı ve amacını, insanın tarih içindeki rolünü dikkate almamışlardır.

Babası Olorus, Trakya'da madenleri olan zengin bir ailedendir. Ayrıca, Perikles'in çatıştığı Sparta yanlısı "tutucu" aristokratik partinin önderi, büyük Atinalı komutan ve devlet adamı Kimon'un da hısmı olduğu sanılmaktadır.M.Ö. 431 yılında savaş çıktığı zaman henüz pek genç olan Thukydides, ertesi yıl baş gösteren salgında vebaya yakalanmış, fakat iyileşebilmişti. M.Ö. 424'te komutan seçilen Thukydides'e küçük bir filoyla Atina'nın önemli Amphipolis kolonisini Spartalı ünlü komutan Brasidas'ın kuvvetlerine karşı koruma görevi verilmiş, bunu başaramayınca da gönüllü olarak da sürgüne gitmiştir. Yirmi yıl Atina'dan uzak kalmış ve savaşın Sparta'nın kesin galibiyeti ile bitmesi üzerine, yurduna dönüşünden dört yıl sonra ölmüştür. Yazmaya başladığı savaşın tarihini 404 yılına kadar getirmek istemişse de , 411 yılı kışından sonrasını anlatmaya ömrü yetmemiştir.

Yazarın ölümünden sonra 8 kitaba ayrılan Peloponnesos Savaşı'nın Tarihi, Thukydides'i bilimsel ve nesnel tarihçiliğin kurucusu olarak tanıtmıştır.

Hazırlayan: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Ömer YILDIRIM'ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 2., 3., 4. Sınıf "Felsefe Tarihi" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı, Ernst von Aster'in Ders Notları