Thomas Hobbes Kimdir?

Thomas Hobbes, (5 Nisan 1588 - 4 Aralık 1679) İngiliz felsefecisidir. 1651 tarihli Leviathan adlı çalışması, batı siyaset felsefesinin izleyeceği yolu çizmiş ve başucu eseri olmuştur.Bugün bir siyaset felsefecisi olarak tanınsa da, tarih, geometri, etik, genel felsefe gibi pek çok alanla ilgilenmiştir.

Konu Başlıkları:
 
- Thomas Hobbes'un yaşamı, düşüncesi ve eserleri  
- Thomas Hobbes'tan seçme sözler  
- Thomas Hobbes'un felsefesi  
- Leviathan nedir?  
- Thomas Hobbes hakkında temel bilgiler  
- Thomas Hobbes ve bir makine olarak akıl  
- Thomas Hobbes'un bilimsel bilgi anlayışı  
- Zihnin yapısı hakkındaki görüşleri  
- Thomas Hobbes ve toplum sözleşmesi  
- Devlet nasıl ortaya çıkmıştır?  
- Thomas Hobbes ve dil felsefesi  
- Thomas Hobbes'un ahlak felsefesi (etik)  
- Thomas Hobbes'ta felsefenin amacı ve doğası  
- Thomas Hobbes için felsefenin bölümleri  
- Thomas Hobbes için felsefenin yöntemi  
- Thomas Hobbes'un bilgi kuramı, bilgi felsefesi  
- Thomas Hobbes ve cisimler dünyası  
- Thomas Hobbes'un iyi-kötü anlayışı  

Thomas Hobbes Hakkında Söylenen Bir Söz

"Hobbes, yaşadığı süre içinde, biri entelektüel, diğeri siyasi olan iki devrime tanıklık etmiştir. Bu devrimlerden siyasî olanı, yani mutlak monarşinin parlamenter demokrasinin temsili kurumlarıyla sınırlanması söz konusu olduğunda, Hobbes tam bir karşı devrimcidir. Entelektüel devrim, yani Ortaçağın tanrı merkezli ve Aristotelesçi dünya görüşünün bırakılarak, yeni doğa bilimleriyle, mekanik açıklamanın ve deneysel yöntemin benimsenmesi söz konusu olduğunda, o tam bir devrimcidir." Ahmet Cevizci - Paradigma Felsefe Sözlüğü

Hazırlayan: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Ömer YILDIRIM'ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 2., 3., 4. Sınıf "Felsefe Tarihi" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı