Aile

Aile bireye en yakın ve dolayısıyla en fazla etki eden toplumsal birimdir. İnsanların gözlerini dünyaya açarken çoğunlukla ilk karşılaştıkları, sonra da içinde büyüdükleri, günlük hayatlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri ortam hep ailedir. “Aile nedir?” sorusunun cevabını vermek, ailenin toplumsal hayatta üstlenmiş olduğu rolü saptamak, onun tarihsel serüvenini ve gelecek yıllarda ne tür değişimler geçirebileceğini anlamak için aile kurumunun çok boyutlu gerçekliğini sosyolojik bir bakış açısıyla analiz etmek gerekir.Aile her iki cinsin yetişkin bireylerinden ve onların çocuklarından oluşan en küçük toplumsal kurumdur. Anne baba içinde yaşadıkları toplumun yapısı ile bağlantılı olarak çocuğun okuldan önceki sosyalizasyonuna katkıda bulunurlar. Çocuk bu süreçte toplumun kültürünü, kadın ve erkek rolleri ile bağlantılı olarak annelik ve babalık rollerini içselleştirir. Bütün toplumlarda olduğu gibi Türkiye’de de aile en önemli kurumlardan biridir. Aile bireylerinin birbirlerinden toplumsal ve ekonomik beklentileri oldukça fazladır. Türkiye’de ailenin önemini ve beklentilerin yüksekliğini ortaya çıkaran en önemli gösterge bireylerin yaşlılıkta %55,0 gibi bir oranda çocuklarının yanında kalmayı tercih etmesidir. Yine aynı çalışmaya göre huzurevine giderim diyenlerin oranı %9,3 olarak verilmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumunun, 2004-2008 yılları arasında gerçekleştirdiği Yaşam Memnuniyeti Araştırmasına göre Türkiye’de bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler önemli oranda tüm ailesi çıkmıştır.

Lütfen Aşağıdaki İçeriklere de Bakınız:

- Aile kurumunun işlevleri nelerdir?
- Evlenme, boşanma ve ailenin sürekliliği
- Evlilik türleri nelerdir?
- Aile modelleri nelerdir?
- Kadının toplumdaki yeri ve önemi

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve "Sosyolojiye Giriş" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Diğer Ders Notları (Ömer YILDIRIM), MEB Sosyoloji Ders Kitabı, Açıköğretim Ders Kitabı