Aile

Aile bireye en yakın ve dolayısıyla en fazla etki eden toplumsal birimdir. İnsanların gözlerini dünyaya açarken çoğunlukla ilk karşılaştıkları, sonra da içinde büyüdükleri, günlük hayatlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri ortam hep ailedir. “Aile nedir?” sorusunun cevabını vermek, ailenin toplumsal hayatta üstlenmiş olduğu rolü saptamak, onun tarihsel serüvenini ve gelecek yıllarda ne tür değişimler geçirebileceğini anlamak için aile kurumunun çok boyutlu gerçekliğini sosyolojik bir bakış açısıyla analiz etmek gerekir.Lütfen Aşağıdaki İçeriklere de Bakınız:

- Aile kurumunun işlevleri nelerdir?
- Evlenme, boşanma ve ailenin sürekliliği
- Evlilik türleri nelerdir?
- Aile modelleri nelerdir?
- Kadının toplumdaki yeri ve önemi

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve "Sosyolojiye Giriş" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Diğer Ders Notları (Ömer YILDIRIM)