Toplumsal Davranış Nedir, Ne Demektir?

Başkasının varlığı ya da etkisi ile bağıntılı olarak yapılan her tür davranışa, toplumsal davranış denir.Toplumsal kurumları ve toplumsal yapıyı meydana getiren toplumsal davranış kavramı, sosyolojinin temel kavramlarından birisi konumundadır. İnsan, birçok davranış türü sergileyen bir canlıdır. İnsanın bu davranışlarının hepsi toplumsal davranış değildir. Bir davranışın toplumsal davranış olarak kabul edilebilmesi için, diğer insanların geçmişte meydana gelmiş, şu anda meydana gelen ya da gelecekte meydana gelmesi muhtemel davranışlarına yönelik olması gerekir.

Örneğin birbirini son anda fark eden insanların çarpışmamak için bedenlerini yana çevirmeleri ya da insanların kendilerine dönük yapılan bir saldırıya karşı kendilerini savunma hâlini almaları veya muhtemel saldırılar için önlem almaları toplumsal davranıştır; çünkü bu davranışlar, diğer insanların davranışlarına yönelik olarak yapılmıştır (Bozkurt 2006:11).

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve "Sosyolojiye Giriş" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Diğer Ders Notları (Ömer YILDIRIM), Açıköğretim Ders Kitabı