Kuvvetler Ayrılığı Nedir, Ne Demektir?

Modern demokratik devlet düzenlerinde, devletin yerine getirmesi gereken yasa yapma, uygulama ve uyuşmazlıkları çözme işlevlerinin her biri için farklı bir kurumun varlığını öngörür.Yasama, yürütme ve yargı diye bilinen bu ayrım, Fransız düşünürü Montesquieu (Monteskiyö,1689-1755) tarafından öne sürülmüştür. İlkenin basit bir mantığı vardır: Her bir organ sadece kendi işlevini yerine getirmeli ve diğer organların işlevlerine karışmasına izin verilmemelidir. Böylece devletin, yasama, yürütme ve yargı işlevlerini yerine getirirken kullandığı güçlerin bir tekelde toplanması önlenmiş olur.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve "Sosyolojiye Giriş" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Diğer Ders Notları (Ömer YILDIRIM)