Kültürel Süreçler: Kültürlenme Nedir?

Değişik kültürlere sahip kimselerin bir araya gelerek birbirlerini etkilemesi sonucunda ortaya çıkan yeni kültürel bileşime denir.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve "Sosyolojiye Giriş" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Diğer Ders Notları (Ömer YILDIRIM)