Kültürel Süreçler: Kültürel Yozlaşma Nedir?

Bir kültürün kökeninden koparak kendine yabancılaşmasına ve asli kültürel formlarının başkalaşarak bozulmasına denir.

Bir kültürün kendini başka kültürlerin etkisinden korumak için başka kültürlerin özelliklerine kapılarını kapatması ya da bir toplumun kültürüne, özellikle daha gelişmiş bir toplum kültüründen bazı maddi ve manevi ögelerin girmesine ve o kültürün uyumlu bütünlüğünün bozulmasına denir.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve "Sosyolojiye Giriş" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Diğer Ders Notları (Ömer YILDIRIM), MEB Sosyoloji Ders Kitabı, Açıköğretim Ders Kitabı