Kültürel Süreçler Nelerdir?

Bir toplumun kültürü belli ölçülerde bütünlüklü bir görünüm arz etse de sosyolojik bir analize tabi tutulduğunda durağan ve homojen bir toplumsal fenomen olmaktan uzak olduğu görülecektir.Kültürün heterojen bir yapıya sahip olmasının en önemli iki nedeninden biri kültürün nesilden nesile aktarılma sürecinde belli ölçülerde değişmesidir, ikincisi ise hiçbir kültürün kendi içine kapanarak başka kültürlerden kendini yalıtarak varlığını sürdürmeye direnememesidir. Bu iki nedenden dolayı her kültür çeşitli kültürel süreçlerden geçer ve aynı zamanda farklı kültürlerle karşılaşmasından kaynaklanan çeşitli yeni kültürel formlar ortaya çıkarır.

Kültürün yaşanmasına, süreklilik sağlamasına ve değişmesine aracılık eden birta­kım süreçlerden söz etmek mümkündür. Bu süreçler antropologlar tarafından sı­nıflandırılmış ve açıklanmıştır. Burada bu süreçleri göreceğiz.

Lütfen Aşağıdaki İçeriklere de Bakınız:

- Baskın kültür nedir?
- Kültürlenme nedir?
- Kültürleşme nedir?
- Kültür şoku nedir?
- Kültür emperyalizmi nedir?
- Kültürel yozlaşma nedir?
- Popüler kültür nedir?

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve "Sosyolojiye Giriş" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Diğer Ders Notları (Ömer YILDIRIM), MEB Sosyoloji Ders Kitabı, Açıköğretim Ders Kitabı