Kültürel Süreçler: Kültür Şoku Nedir?

Kişi ya da grupların karşılaştıkları yeni bir kültür karşısında yaşadıkları ve kendisini sıkıntı, bunalım vb. biçimlerde gösteren uyum güçlükleridir.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve "Sosyolojiye Giriş" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Diğer Ders Notları (Ömer YILDIRIM)