Doğrudan Demokrasi Nedir, Ne Demektir?

Bir yönetim biçimi olarak demokrasi ilk olarak Eski Yunan’ın şehir devletlerinde uygulandı. Atina demokrasisi olarak da anılan Eski Yunan demokrasisi vatandaşlık hakkına sahip herkesin mecliste oy verme ve fikrini söyleme hakkına sahip olduğu bir demokrasi modeliydi.Halk (şehir-devlete mensup vatandaşlar) doğrudan yani herhangi bir temsilcinin aracılığı olmaksızın yönetim süreçlerine katılırdı. Fakat Eski Yunan’ın siyasal geleneklerine göre kadınlar, köleler ve ilgili şehir-devletinde doğmamış olanlar vatandaşlık haklarına sahip değillerdi. Bu bakımdan Eski Yunan demokrasi modeliyle günümüz demokrasileri arasında önemli bir fark söz konusudur.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve "Sosyolojiye Giriş" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Diğer Ders Notları (Ömer YILDIRIM)