Demokrasi ve Hümanizm

Hümanizm insanı her şeyin ölçütü kılan felsefi ve edebî bir kavramdır. Rönesans’tan itibaren bütün bir modern tarih boyunca her alanda kendisini göstermiş bir düşüncedir ve genellikle Tanrı’nın iradesini merkeze alan Orta Çağ inançlarının aksine insanı merkeze alan ve onun bireyselliğini yücelten modern çağları nitelemek için kullanılır. Bu açıdan bakıldığında demokrasi, siyasal iktidarın meşruiyetini yalnızca halka yani insan iradesine dayandırdığı için hümanist bir siyasal sistemdir.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve "Sosyolojiye Giriş" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Diğer Ders Notları (Ömer YILDIRIM)