Kültürel Süreçler: Baskın Kültür Nedir?

Bir toplumda yaygın olan kültüre verilen isimdir. Ancak bir topluma egemen olan baskın kültür, tümüyle homojen değildir. Özellikle günümüzün çoğul kültürel yapılara sahip toplumlarında kendilerini geniş kitlelerden soyutlayan alt kültürlerden ve hatta baskın kültürle çatışmaya giren karşı kültürlerin varlığından söz etmek mümkündür.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve "Sosyolojiye Giriş" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Diğer Ders Notları (Ömer YILDIRIM), MEB Sosyoloji Ders Kitabı, Açıköğretim Ders Kitabı