Sosyolog Emile Durkheim ve Sosyoloji

Emile Durkheim'ın (1858-1917) yazıları çağcıl sosyoloji üzerinde Comte'un yazılarına kıyasla daha çok etki bırakmıştır. Comte'un yazılarına dayanmakla beraber Durkheim, öncelinin birçok görüşünün çok spekülatif ve muğlak olduğunu ve Comte'un kendi programını -sosyolojiyi bilimsel bir temele oturtmak- başarıyla yürütemediğini düşünmüştür.Durkheim'a göre sosyoloji, bilimsel  olabilmek için toplumsal olgularla, ekonominin durumu ya da dinin etkisi gibi toplum yaşamının bireyler olarak eylemlerimizi biçimlendiren yönleriyle uğraşmalıdır.

Durkheim, toplum yaşamını doğal dünyayı inceleyen bilim adamlarınınki ile aynı nesnellikte incelememiz gerektiğine inanıyordu. Durkheim'ın ünlü sosyoloji anlayışının birinci ilkesi, "Toplumsal olguları, 'şeyler' olarak incele!" olmuştur. Durkheim bununla, toplum yaşamının doğadaki nesne ya da olaylardaki kesinlikle çözümlenebileceğini kastetmiştir.

Durkheim'ın en ünlü çalışmalarından birisi, intiharın çözümlenmesidir (Durkheim 1953: ilk baskısı 1897). İntihar, tamamen kişisel bir edim olarak görünmektedir; oysa toplumsal etkenler, intihar davranışı üzerinde büyük etkilerde bulunurlar. Durkheim, bu intihar incelemesinde sosyolojiyi en ince ayrıntılarıyla kullanmış ve intihara toplumsal bir boyut kazandırmıştır. Bu da yukarıdaki  "Toplumsal olguları, 'şeyler' olarak incele!" deyişinin haklılığını ve gerçekliğini ortaya koymaktadır.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Sosyoloji, Anthony Giddens


< Sosyoloji Dizinine Geri Git
< Sosyolojinin Başlangıcı Dizinine Geri Git

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Sosyolog Emile Durkheim, Sosyolog Emile Durkheim kimdir, Sosyolog Emile Durkheim ve sosyoloji, Sosyolog Emile Durkheim ve sosyoloji nedir, Sosyolog Emile Durkheim ve sosyolojisi, Sosyolog Emile Durkheim ve sosyoloji anlayışı, Sosyolog Emile Durkheim ve sosyolojinin başlangıcı, Sosyolog Emile Durkheim ve sosyolojinin gelişimi, Sosyolog Emile Durkheim sosyolojiye etkileri