Sokrates ve Eğitim Felsefesi

Sokrates, ölçülü insan modelini ön plana çıkartan bir felsefi anlayışa sahiptir. Ondaki insan, ahlaki bir varlıktır ve kendi içinde bir düzene sahiptir. İnsanın gelişmesi de bu düzene uygun olmalıdır. Onun için insanın bu uyumlu yapısına en uygun eğitim metodu ise diyalog metodudur.Diyalog metodu; ironi ile başlamalı, soru-cevapla sürdürülmeli ve doğurmaca buldurma-keşfetme ile bitirilmelidir. Yani Sokrates'in savunduğu felsefi düşünüş biçimi, insandaki doğal yapıları ortaya çıkartmaya yöneliktir. Bu durum, eğitim felsefesi için de aynen geçerli sayılmaktadır.

En temel olarak ise Sokrates'in, pedagojik problemlere ahlak felsefesi üzerinden çözüm aradığı söylenebilir.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 4. Sınıf "Eğitim Sosyolojisi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavram ve Alanları Üzerine Bir Araştırma

< Felsefe Akımları Dizinine Geri Git
< Eğitim Felsefesi Dizinine Geri Git
< Sokrates Kimdir?

> Bu sayfaya ilişkin etiketler: Eğitim, eğitim nedir, eğitim felsefesi nedir, eğitim felsefesinin konusu nedir, eğitim felsefesinin amacı nedir, eğitim felsefesi ne demektir, eğitim felsefesi ne anlama gelir, eğitim felsefindeki yaklaşımlar, eğitim felsefesi filozofları, eğitim felsefesi görüşleri, filozofların eğitim anlayışları