Siyaset Felsefesinin Temel Soruları

1. Devletin varlık nedeni nedir?

2. Devlet olmalı mı olmamalı mı?

3. Devletin fonksiyonu nedir?

4. İktidar kaynağını nereden alır?

5. Egemenlik türleri nelerdir?

6. Sivil toplum nedir?

7. Demokratik yaşamda sivil toplumun yeri nedir?

8. Eşitlik nedir?

9. Adalet nedir?

10. Bürokrasiden vazgeçilebilir mi?

11. En iyi yönetim biçimi nedir?

12. Herkesin memnun olabileceği bir yönetim biçimi olabilir mi?Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı